Jozina Marina

Jozina Marina woont en werkt in Biest – Houtakker. Ze studeerde aan de Academie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven en studeerde af op 'Sint Joost' te Breda aan de afdeling Monumentale Kunst. Ze heeft veel les gegeven op culturele en vormingscentra, en is en was bestuurslid van diverse kunstenaarsverenigingen en adviescommissies.

Jozina Marina onderscheidt zich door een geheel eigen stijl van werken, die kleurrijk en zeer modern is. Ze maakte al talloze schilderijen, tekeningen en foto's, waarbij de fotografie - in samenhang met de computer - de laatste jaren steeds meer terrein heeft gewonnen. Door de combinatie van digitale fotografie, tekeningen en schilderijen, zag ze talloze nieuwe mogelijkheden. Zo ontwikkelde zij als het ware vloermozaïeken en wandmozaïeken van digitale tekeningen, maar ook van schilderijen. De afzonderlijke afbeeldingen zijn vaak vrijwel abstract en blijken uiteindelijk details te zijn van haar eigen bewerkte foto's en tekeningen. De uitvergrote details maken zich op deze manier helemaal los van het oorspronkelijke beeld en gaan een eigen leven leiden. De abstractie geeft de kijker de mogelijkheid om nieuwe betekenissen te geven aan de afzonderlijke afbeeldingen, stillevens, land- en vergezichten. Soms wordt het beeld verwerkt tot een zelfstandig geheel, in de vorm van een enkelvoudig schilderij of pigmentdruk. Maar ook deze zelfstandige beelden kunnen later weer een onderdeel blijken van een groter geheel. Het werk is overwegend tweedimensionaal, maar kan ook driedimensionale vormen aannemen.
Jozina Marina exposeerde in binnen- en buitenland o.a. in diverse universiteiten, musea, kunstuitlenen, schouwburgen, culturele centra, manifestaties en galeries. Haar werk is in bezit van particulieren, kunstuitlenen en bedrijven in Nederland, België, Portugal, Duitsland, Rusland en Hongarije.

Op dit moment zien we de invloeden van haar reizen door India terug in het werk. De androgyne architectuur waarbij ronde en rechte vormen elkaar afwisselen boeit haar en wordt gebruikt in vormen en structuren. We zien deze architectuur terug bij de Taj Mahal met de ronde koepels, minaretten en marmeren kantwerk, maar ook in de structuren van de dorpen in India. Deze dorpen zijn voor Jozina Marina kleine architectonische impressies waar besloten kastengemeenschappen leven die a.h.w. geen toegang verschaffen aan buitenstaanders wiens leven in vrijheid wordt geleefd. Dit wordt o.a. gesymboliseerd door afsluitsymbolen te plaatsen uit de westerse cultuur, zoals als een amsterdammertje of afzetlint, kant en hekwerk. Zo filosoferen kunst en cultuur met elkaar.

En zo balanceert zij door de beschaving, dat zij uitdrukking geeft in de kleine schilderijen van 30x30.

 

Jozina Marina van Hees studied monumental art at the Academy St. Joost Breda.

She made manifold paintings, drawings and photos, whereas in recent years photography – in combination with the computer – gained more and more territory. Through the combination of digital photography, drawing and painting she detects numerous new possibilities. Thus she develops as to speak floor-mosaics and wall-mosaics of digital drawings, but also of paintings and analogue photos. The separate pictures often are virtually abstract, but appear in effect to be details of her own manipulated photos and drawing. In this way the blown up details detach themselves from the original image and take up their own live. Sometimes an image is processed into an independent entity, in the form of a singular painting or “pigment print”. However, these independent images can later on appear to be part of a larger whole, as is shown clearly in the compilation ‘Rajasthan’ – a recreated experience (‘Recreated Time’) of an impressive voyage through Northern-India, where religion, architecture and culture determine the human, enclose them in their way of live as it were.

These influences are also integrated in her series of paintings of today. The androgyny architecture in which spherical and cubical forms alternate fascinates her and is expressed in her work. This architecture is shown in well-known monuments as the Taj Mahal, but also in the structure of villages in India. For Jozina Marina these villages are small architectonic impressions where closed communities live, which as it were do not give entrance to outsiders whose lives are lived in freedom. This is symbolized – amongst others – by placing symbols of closure form our own culture, like a traffic-pole or a close off ribbon.

European architecture, interior and customs also are part of the symbolism with which she works in the series ‘Heritage’, ‘Home sweet home', ‘Heels high’ and the small paintings 30x30. She is balancing through cultivation.